Vegetable portion guide 2 of 2 (Cook Island Māori) - A3 Poster

Visual reference guide with a message in Cook Island Māori, encouraging serving a healthy quantity of vegetables.

Free

Poster states 'Akarava ia kia maata te kai tanu e te kai raurau i te tuatau kaikai' (Eat more vegetables during meals)